Strona główna » Podział taśm transportowych gumowych

Podział taśm transportowych gumowych

  • by

Biorąc pod uwagę przeznaczenie, specyfikę środowiska i warunków pracy, taśmy gumowe transportowe można podzielić na: taśmy transportowe gładkie, taśmy transportowe progowe i taśmy transportowe stromonośne.

Taśmy gumowe transportowe gładkie

Taśmy gumowe gładkie stosowane są jako taśmy tkaninowo-gumowe czy też takie z zastosowaniem linek stalowych, wtedy gdy ma zastosowanie prowadzenie materiałów pod kątem wznosu nie wyższym niż 18stopni. Wtedy też nie stosuje się dodatkowych elementów progowych wymuszanych rodzajem surowca w trakcie procesu transportowego. Dobór odpowiedniej specyfikacji taśmy transportowej gumowej zależy od specyfiki transportowanego materiału – jego temperatury, wilgotności, sypkości.

Taśmy gumowe transportowe progowe

Taśmy gumowe progowe stosowane w transporcie przemysłowym wyposażone są w różnego rodzaju elementy wspomagające typu falbany gumowe, profile czy też progi. Realizacja tego typu taśm transportowych sprowadza się do konfekcjonowania taśm gumowych elementami dostosowanymi do procesu technologicznego. Częste zastosowanie znajdują taśmy gumowe wyposażone zarówno w progi poprzeczne jak i wzdłużne. Rozstaw, wysokość oraz parametry wytrzymałościowe stosowanych elementów dopasowywane są przez producentów taśm do specyfiki produkcyjnej zamawiającego.

 

Taśmy gumowe transportowe stromonośne

Taśma przenośnikowa tego typu mają zastosowanie wówczas gdy podczas procesu przetwórczego transportowany materiał wykazuje tendencje do samoczynnego cofania się. Ma to bezpośredni związek z kątem nachylenia taśmociągu. Transportują surowce taśmą o kącie nachylenia wyższymi niż 18stopni a często zbliżonym nawet do 90stopni stosuje się taśmy gumowe stromonośne ze specjalną strukturą zabieraków.

 

Czytaj także: Taśmy gumowe , Taśmy siatkowe stalowe